ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ
Αριθμός Εντολής 105/12-10-2022
ΑΔΑ ΨΞΥΘΟΡ1Π-045
ΑΔΑΜ 22REQ011382622
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-10-2022 - Ωρα 12:00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear