ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Αριθμός Εντολής Τ 10/03-01-2024
ΑΔΑ Ψ070ΟΡ1Π-7ΡΧ
ΑΔΑΜ 24REQ014165363
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-02-2024 - Ωρα 12.00
Αρχείο PDF pdf
Bear