Προμήθεια ελαστικών για τα Ασθενοφόρα του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και των Τομέων αυτού – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ελαστικών για τα Ασθενοφόρα του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και των Τομέων αυτού

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΑΥΤΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 09-08-2017
Αριθμός Διακήρυξης 1/2017/2017
ΑΔΑ ΩΗ9ΧΟΡ1Π-80Δ
ΑΔΑΜ 17PROC001792182
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-08-2017 - Ωρα 14:30μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear