Προμήθεια ελαστικών για τα Ασθενοφόρα του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και των Τομέων αυτού – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ελαστικών για τα Ασθενοφόρα του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και των Τομέων αυτού

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΑΥΤΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 13-04-2018
Αριθμός Διακήρυξης 71/2018
ΑΔΑ Ψ5ΡΜΟΡ1Π-6ΞΓ
ΑΔΑΜ 18PROC003089923
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-05-2018 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear