ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ MERCEDES – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ MERCEDES

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ MERCEDES
Ημερομηνία Διακήρυξης 26-09-2017
Αριθμός Διακήρυξης 4288/2017
ΑΔΑ ΩΨΟ7ΟΡ1Π-ΕΑΛ
ΑΔΑΜ 17PROC001997634
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-10-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear