Προμήθεια ελαστικών επίσωτρων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ελαστικών επίσωτρων

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια ελαστικών επίσωτρων
Ημερομηνία Διακήρυξης 11-05-2017
Αριθμός Διακήρυξης 22/2017
ΑΔΑ 7Φ4ΝΟΡ1Π-ΧΕΗ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-05-2017 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear