ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΟΜΕΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΟΜΕΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΟΜΕΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Αριθμός Εντολής 3Ν /07-07-2023
ΑΔΑ 6ΗΤΧΟΡ1Π-ΩΡΩ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-07-2023 - Ωρα 11:00
Αρχείο PDF pdf
Bear