Προμήθεια ελαστικών επισώτρων για το ΚΗΟ 5278 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Σύρου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ελαστικών επισώτρων για το ΚΗΟ 5278 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Σύρου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΟ - 5278 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΣΥΡΟΥ ΜΑΡΚΑΣ MERCEDES SPRINTER 4 X 2 313CDI
Ημερομηνία Διακήρυξης 23-05-2018
Αριθμός Διακήρυξης 120/2018
ΑΔΑ 7Ζ0ΕΟΡ1Π-Θ4Ξ
ΑΔΑΜ 18PROC003246226
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-06-2018 - Ωρα 14:30μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear