Προμήθεια ελαστικών επισώτρων για το ΚΗΟ 5275 ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Πάρου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ελαστικών επισώτρων για το ΚΗΟ 5275 ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Πάρου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΟ - 5275 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΟΥ ΜΑΡΚΑΣ MERCEDES SPRINTER 313CDI
Ημερομηνία Διακήρυξης 27-08-2019
Αριθμός Διακήρυξης 155/2019
ΑΔΑ 97Χ1ΟΡ1Π-ΡΛ4
ΑΔΑΜ 19PROC005571285
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-10-2019 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear