Προμήθεια ελαστικών επίσωτρων για το ΚΗΙ 9997 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Χίου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ελαστικών επίσωτρων για το ΚΗΙ 9997 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Χίου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ - 9997 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΧΙΟΥ ΜΑΡΚΑΣ VW TRANSPORTER
Ημερομηνία Διακήρυξης 23-08-2018
Αριθμός Διακήρυξης 203/2018
ΑΔΑ Ψ731ΟΡ1Π-ΒΙ9
ΑΔΑΜ 18PROC003754242
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-10-2018 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear