Προμήθεια ελαστικών επισώτρων για Ασθενοφόρα του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης μάρκας PEUGEOT – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ελαστικών επισώτρων για Ασθενοφόρα του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης μάρκας PEUGEOT

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΑΥΤΟΥ ΜΑΡΚΑΣ PEUGEOT ΤΥΠΟΥ BOXER ΔΩΡΕΑΣ ΙΣΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 25-09-2018
Αριθμός Διακήρυξης 243/2018
ΑΔΑ ΨΛΩ3ΟΡ1Π-ΔΤΕ
ΑΔΑΜ 18PROC003875777
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-11-2018 - Ωρα 14:30μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear