Προμήθεια ελαστικών επισώτρων για τα Ασθενοφόρα οχήματα του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και των Τομέων αυτού – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ελαστικών επισώτρων για τα Ασθενοφόρα οχήματα του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και των Τομέων αυτού

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΑΥΤΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 26-08-2019
Αριθμός Διακήρυξης 3/2019
ΑΔΑ Ω175ΟΡ1Π-ΣΙΧ
ΑΔΑΜ 19PROC005470556
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-09-2019 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear