ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘ/ΡΑ PEUGEOT BOXER, ΔΩΡΕΑΣ Ι.Σ.Ν. (Α.Δ. Α55/24-9-18) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘ/ΡΑ PEUGEOT BOXER, ΔΩΡΕΑΣ Ι.Σ.Ν. (Α.Δ. Α55/24-9-18)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 68 ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘ/ΡΑ PEUGEOT BOXER, ΔΩΡΕΑΣ Ι.Σ.Ν. (Α.Δ. Α55/24-9-18)
Αριθμός Εντολής Α55/24-09-2018
ΑΔΑ Ψ5ΛΥΟΡ1Π-Φ30
ΑΔΑΜ 18PROC003825534
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-10-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear