ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘ/ΡΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (ΔΙΑΚ. 13/2017) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘ/ΡΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (ΔΙΑΚ. 13/2017)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 206 τεμ. ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘ/ΡΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ.
Ημερομηνία Διακήρυξης 13-07-2017
Αριθμός Διακήρυξης 13/2017/2017
ΑΔΑ ΨΞΞ7ΟΡ1Π-079
ΑΔΑΜ 17PROC001690574
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-07-2017 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear