ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΓΑΖΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΓΑΖΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή 1) ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 20 εκ. 300τεμ.
2) ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 8 εκ. 300τεμ.
3) ΓΑΖΕΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 10Χ10 50.000τεμ.
Αριθμός Εντολής 5/31-01-2023
ΑΔΑ Ω8ΓΛΟΡ1Π-ΗΒ3
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-02-2023 - Ωρα 13:00
Αρχείο PDF pdf
Bear