ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ 20 εκατ 150τεμ.
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ 10 εκατ 400τεμ.
ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ 8 εκατ 400τεμ.
Αριθμός Εντολής 102/15-04-2019
ΑΔΑ ΩΤ52ΟΡ1Π-ΥΩΚ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-05-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear