ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ
Αριθμός Εντολής 13844/17-10-2018
ΑΔΑ Ω1Δ5ΟΡ1Π-Γ0Ι
ΑΔΑΜ 18PROC003854941
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-10-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear