ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
Αριθμός Εντολής 11Κ/25-05-2021
ΑΔΑ Ψ727ΟΡ1Π-ΕΝΤ
ΑΔΑΜ 21REQ008589596
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-06-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear