Προμήθεια ελαστικών – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ελαστικών

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Προμήθεια ελαστικών
Αριθμός Εντολής 13/24-03-2020
ΑΔΑ 62ΓΟΟΡ1Π-Υ9Ω
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-03-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear