ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 23-05-2019
Αριθμός Διακήρυξης 12Τ/07-02-2019/2019
ΑΔΑ ΨΟ9ΞΟΡ1Π-ΞΧΩ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-06-2019 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear