Προμήθεια ελαστικών – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ελαστικών

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια ελαστικών
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-11-2023
Αριθμός Διακήρυξης 74/2023
ΑΔΑ 905ΗΟΡ1Π-ΑΥΞ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-11-2023 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear