ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ:

1. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ) 75W-80, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΤΗΣ ΜΕ MB 235.10, Α001989840309, 100 ΛΙΤΡΑ
2. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΤΗΣ ΜΕ MB 235.35, Α0019899303, 40 ΛΙΤΡΑ
3. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ MERCEDES MODEL'2016 (WDB9066331P306296), Α0019892403/10, 30 ΛΙΤΡΑ
4. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ), ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ VW TRANSPORTER T5 (WV1ZZZ7HZ9H088676), G052171A2, 100 ΛΙΤΡΑ
5. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ), ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ VW TRANSPORTER T5 (WV1ZZZ7HZ9H088676), G052145S2, 30 ΛΙΤΡΑ
6. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΟΠΙΣΘΙΟ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ), ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ VW TRANSPORTER T5 (WV1ZZZ7HZ9H088676), G055175A2, 30 ΛΙΤΡΑ
7. ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ VW TRANSPORTER T5 (WV1ZZZ7HZ9H088676), G004000Μ2, 30 ΛΙΤΡΑ
ΜΕΙΟΔΟΣΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ
Αριθμός Εντολής 138/10-08-2017
ΑΔΑ Ω0ΖΒΟΡ1Π-3ΒΡ
ΑΔΑΜ 17REQ001805974
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-08-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear