ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή 1) ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 5W-30 ΓΙΑ ΟΧΗΜΑ DIESEL ΜΕ DPF ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 507.00 ΚΑΙ 229.51, 5 (ΠΕΝΤΕ) ΛΙΤΡΩΝ 100τεμ.
2) ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 5W-30 ΓΙΑ ΟΧΗΜΑ DIESEL ΜΕ DPF ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 507.00 ΚΑΙ 229.51, 1 (ΕΝΟΣ) ΛΙΤΡΟΥ 100τεμ.
Αριθμός Εντολής 5/10-01-2024
ΑΔΑ Ψ1Ο4ΟΡ1Π-ΛΣΑ
ΑΔΑΜ 24PROC014241950
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-02-2024 - Ωρα 15:00
Αρχείο PDF pdf
Bear