ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΟΥΡΙΑΣ (ADBLUE) ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΟΥΡΙΑΣ (ADBLUE) ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ADBLUE (ISO 22241-1, 2006) - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΛΙΤΡΩΝ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΟ (5W-30) - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (20 LIT)
Αριθμός Εντολής 91/19-07-2021
ΑΔΑ ΨΦΦΣΟΡ1Π-ΥΥΛ
ΑΔΑΜ 21REQ008986258
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-08-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear