ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή 1) ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 5W-30 ΓΙΑ ΟΧΗΜΑ DIESEL ΜΕ DPF ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 507.00 ΚΑΙ 229.51 5 (ΠΕΝΤΕ) ΛΙΤΡΩΝ 50τεμ.
2) ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 5W-30 ΓΙΑ ΟΧΗΜΑ DIESEL ΜΕ DPF ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 507.00 ΚΑΙ 229.51 1 (ΕΝΟΣ) ΛΙΤΡΟΥ 240τεμ.
Αριθμός Εντολής 51/22-03-2022
ΑΔΑ Ψ7Σ9ΟΡ1Π-ΕΝΠ
ΑΔΑΜ 22PROC010606088
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-06-2022 - Ωρα 13:30
Αρχείο PDF pdf
Bear