ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1) ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 5 ΛΙΤΡΩΝ 5W-30 ΓΙΑ ΟΧΗΜΑ DIESEL ΜΕ DPF 507.00 ΚΑΙ 229.51
2) ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 1 ΛΙΤΡΩΝ 5W-30 ΓΙΑ ΟΧΗΜΑ DIESEL ΜΕ DPF 507.00 ΚΑΙ 229.51
Αριθμός Εντολής 167/08-08-2019
ΑΔΑ ΨΤΜ4ΟΡ1Π-ΔΤ7
ΑΔΑΜ 19PROC005436767
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-08-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear