Προμήθεια εκτυπωτών-πολυμηχανημάτων-fax-scanner για την ΚΥ του ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια εκτυπωτών-πολυμηχανημάτων-fax-scanner για την ΚΥ του ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια εκτυπωτών-πολυμηχανημάτων-fax-scanner
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-06-2018
Αριθμός Διακήρυξης 23/18/2018
ΑΔΑ 6ΒΗΘΟΡ1Π-94Ψ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-07-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear