Προμήθεια Εκτυπωτής LASER A4 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Εκτυπωτής LASER A4

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια Εκτυπωτής LASER A4 2 τεμάχια πιθανής δαπάνης 630,00€ με φπα 24%
Ημερομηνία Διακήρυξης 08-06-2017
Αριθμός Διακήρυξης 3932/2017
ΑΔΑ Ω386ΟΡ1Π-ΗΨ3
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-06-2017 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear