ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Γ14/21-8-19) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Γ14/21-8-19)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 (150 πακέτα των 500 φύλλων έκαστο) για ΕΚΑΒ Λαμίας
Αριθμός Εντολής Γ14/21-08-2019
ΑΔΑ 61ΣΡΟΡ1Π-ΘΔ2
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-09-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear