ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 80gr/m2 (ΚΟΥΤΑ ΤΩΝ 5 ΔΕΣΜΙΔΩΝ 2.500 ΦΥΛΛΩΝ) 100 ΚΟΥΤΕΣ
Αριθμός Εντολής 26/18-02-2022
ΑΔΑ ΨΜ29ΟΡ1Π-ΚΡ9
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-03-2022 - Ωρα 14:30
Αρχείο PDF pdf
Bear