ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ USB FAX MODEM 56K DIAL UPV.92/V.90 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ USB FAX MODEM 56K DIAL UPV.92/V.90

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Εξωτερικό USB FAX MODEM 56K DIAL UPV.92/V.90 ΤΜΧ 2
Αριθμός Εντολής 80/10-07-2018
ΑΔΑ 61ΜΛΟΡ1Π-ΨΦ6
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-07-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear