ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ
Αριθμός Εντολής 215/17-09-2018
ΑΔΑ ΩΔ63ΟΡ1Π-Μ9Ν
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-11-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear