ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ (VHF) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ –Παραρτήματος Ε.Κ.Α.Β Ηρακλείου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ (VHF) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ –Παραρτήματος Ε.Κ.Α.Β Ηρακλείου

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΞΩΤ. (VHF) (ΤΜΧ. 20)
Αριθμός Εντολής 59/27-04-2023
ΑΔΑ 9ΓΨΦΟΡ1Π-ΧΦΔ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-05-2023 - Ωρα 14:00
Αρχείο PDF pdf
Bear