ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ-& ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ-& ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Περιμετρική πορτοκαλί λωρίδα φωσφοριζέ 20cm 40m
Περιμετρική πορτοκαλί λωρίδα φωσφοριζέ 25cm 120m
Ζώνη ασφάλειας τριών σημείων καθίσματος FASP ΤΕΜ 12
Πλαστικό κάλυμμα έδρας καθίσματος συνοδού FASP ΤΕΜ 25
Αριθμός Εντολής 184/20-08-2020
ΑΔΑ ΩΞ50ΟΡ1Π-ΛΛΟ
ΑΔΑΜ 20REQ007236114
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-09-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear