Προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς και αποθήκευσης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς και αποθήκευσης

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
1.ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΛΩΒΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ROLL CONTAINER SECURITY), 2 ΤΜΧ. ΚΑΙ
2. ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ,
2 ΤΜΧ.
MEIOΔΟΣΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ
Αριθμός Εντολής 84/27-07-2021
ΑΔΑ ΨΜ9ΛΟΡ1Π-37Λ
ΑΔΑΜ 21REQ008983777
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-08-2021 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear