ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Αριθμός Εντολής Γ16/30-04-2019
ΑΔΑ ΩΣ5ΥΟΡ1Π-ΑΘΛ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-06-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear