ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή 1) Καλώδιο Δικτύου RJ45 (3,0m) 20τεμ.
2) Switch 5-Port Desktop Ethernet 15τεμ.
Αριθμός Εντολής 23/21-03-2023
ΑΔΑ 62Τ7ΟΡ1Π-ΤΙ9
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-04-2023 - Ωρα 13:00
Αρχείο PDF pdf
Bear