Προμήθεια εξαρτημάτων παροχής ιατρικού οξυγόνου για τις ανάγκες του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια εξαρτημάτων παροχής ιατρικού οξυγόνου για τις ανάγκες του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 08-10-2018
Αριθμός Διακήρυξης 258/2018
ΑΔΑ Ω9ΘΡΟΡ1Π-9ΧΙ
ΑΔΑΜ 18PROC004036278
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-12-2018 - Ωρα 14:30μ.μ
Αρχείο PDF pdf
Bear