ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑΣ – MERCEDES SPRINTER CDI 313 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑΣ – MERCEDES SPRINTER CDI 313

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑΣ - ΓΝΗΣΙΑ - MERCEDES SPRINTER CDI 313 - ΚΗΗ 7190 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΗΗ 7195 ΧΑΝΙΩΝ
Αριθμός Εντολής 183/31-10-2017
ΑΔΑ 6ΤΣΟΡ1Π-ΖΙΜ
ΑΔΑΜ 17PROC002189893
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-11-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear