ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΙΟΥ-ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (CITROEN JUMPER – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΙΟΥ-ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (CITROEN JUMPER

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΙΟΥ-ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (CITROEN JUMPER
Αριθμός Εντολής 89/16-06-2017
ΑΔΑ ΨΥΩ7ΟΡ1ΠΓΝΗ
ΑΔΑΜ 17PROC001571861
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-07-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear