ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΙΕΚ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΙΕΚ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΠΛΑΣΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ ΤΕΜ. 1
ΠΡΟΠΛΑΣΜΑ ΧΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗ ΤΕΜ. 2
Αριθμός Εντολής 10/22-02-2021
ΑΔΑ 6ΖΨΓΟΡ1Π-ΟΕΦ
ΑΔΑΜ 21REQ008229523
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-03-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear