ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ-ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ-ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΟΜΟΙΩΜΑΤΑ-ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΑ :
1. ΠΡΟΠΛΑΣΜΑ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗΣ ΧΕΡΙΟΥ , 2 ΤΜΧ.
2. ΠΡΟΠΛΑΣΜΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ, 1 ΤΜΧ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ
Αριθμός Εντολής 108/27-09-2018
ΑΔΑ Ψ04ΨΟΡ1Π-668
ΑΔΑΜ 18REQ003750377
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-10-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear