ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Αριθμός Εντολής Γ21/23-06-2020
ΑΔΑ Ω2Ε3ΟΡ1Π-ΓΥ4
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-08-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear