ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Κ΄ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (ΑΔ. Γ23/10-9-18) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Κ΄ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (ΑΔ. Γ23/10-9-18)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Κ΄ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ) ΓΙΑ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Γ23/10-09-2018
ΑΔΑ ΩΜ4ΤΟΡ1Π-ΜΕΕ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-10-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear