ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΑΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΑΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή 1. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΡΑΝΟΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ 12τεμ.
2. ΜΠΟΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ PVC 12τεμ.
3. ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ 12τεμ.
Αριθμός Εντολής 57/30-03-2021
ΑΔΑ ΩΘΔ7ΟΡ1Π-5ΧΘ
ΑΔΑΜ 21PROC009694848
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-12-2021 - Ωρα 12:30 μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear