ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ CITROEN – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ CITROEN

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Κωδ: 9666484680
Αριθμός Εντολής 470/31-08-2017
ΑΔΑ Ω7ΡΑΟΡ1Π-Τ20
ΑΔΑΜ 17PROC001987138
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-10-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear