ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΕΙΧΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (FIREWALL) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΕΙΧΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (FIREWALL)

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΕΙΧΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (FIREWALL)
Ημερομηνία Διακήρυξης 10-07-2017
Αριθμός Διακήρυξης 48/17/2017
ΑΔΑ ΩΣ70ΟΡ1Π-8ΚΤ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-07-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear