ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή A/C ΤΥΠΟΥ SPLIT ΕΠΙΤΟΙΧΕΣ 7KW-24000 BTU
Αριθμός Εντολής 87/23-05-2018
ΑΔΑ 6ΦΡΠΟΡ1Π-ΑΧΞ
ΑΔΑΜ 18PROC003214800
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-06-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear