Προμήθεια DRUM για εκτυπωτή SAMSUNG 2675FN – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια DRUM για εκτυπωτή SAMSUNG 2675FN

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια DRUM για εκτυπωτή SAMSUNG 2675FN
Ημερομηνία Διακήρυξης 01-10-2018
Αριθμός Διακήρυξης 29ΗΛ/27-08-2018/2018
ΑΔΑ ΩΖΚΑΟΡ1Π-ΠΑΜ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-10-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear