ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ
Αριθμός Εντολής 39/08-03-2022
ΑΔΑ ΨΑΞ7ΟΡ1Π-ΘΛΦ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-05-2022 - Ωρα 13:00
Αρχείο PDF pdf
Bear